page-header

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η ΑΡΧΗ

Το Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας, ευρύτερα γνωστό ως ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ, ξεκίνησε το 1983 ως μια εναλλακτική, επιστημονική πρόταση αντιμετώπισης μικρών παιδιών με σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές καθώς και υποστήριξης των οικογενειών τους. Πράγματι, η επικρατούσα κατάσταση στη χώρα μας πριν από τριάντα επτά χρόνια ήταν η φύλαξη των παιδιών αυτών ή η κατ’ οίκον παραμονή τους, μακριά από κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης, θεραπείας ή κοινωνικοποίησης. Όπως όλες οι προσπάθειες ανά τον κόσμο, έτσι κι η δική μας ξεκίνησε με την περίθαλψη ενός μικρού παιδιού και τη χρηματοδότησή της από ένα πολίτη, ο οποίος είχε ζητήσει να παραμείνει ανώνυμος.
Από την αρχή ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ λειτούργησε με μια διεπιστημονική ομάδα από ψυχίατρους, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, μουσικοθεραπευτές, γυμναστές και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.
Στόχος μας ήταν να γίνει ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ένα μοντέλο προς μίμηση. Και έγινε.

Η ΠΟΡΕΙΑ…

Στη διάρκεια της ενεργούς πορείας το Σωματείο ανέπτυξε και λειτούργησε τρεις μονάδες ψυχικής υγείας για παιδιά υπό τον τίτλο ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι, ΙΙ και ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων του θεμελιώδους νόμου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, του ν.2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων.
Επίσης, το διάστημα αυτό η δραστηριοποίηση εκτεινόταν σε πολλούς τομείς, αναπτύχθηκαν πολλές και δημιουργικές συνεργασίες με φορείς και Πανεπιστήμια με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις αγωγής και ευαισθητοποίησης της κοινότητας ως ισάξια λειτουργία. Ακολούθησε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε τα χρόνια της βαθιάς δημοσιονομικής ύφεσης. Τα χρόνια 2010-2013 ήταν διάστημα με συνθήκες υποχρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας που είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Φορέα. Οι πολυσύνθετες και ασφυκτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα οι μονάδες να καταστούν ανενεργές και το Σωματείο να υποχρεώνεται να αντιπαλεύει πολλές και ανυπέρβλητες δυσκολίες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι λόγω αυτής της εξαιρετικά δυσάρεστης και άδικης κατάστασης δυστυχώς σταμάτησε βίαια η δυνατότητα παροχής υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών στα παιδιά, τις οικογένειες τους και την ευρύτερη κοινότητα, υπηρεσίες οι οποίες παρέχονταν απρόσκοπτα επί 37 έτη και για τις οποίες, ιδιαίτερα στις μέρες μας, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ανάγκη.

background

Το Κέντρο Ημέρας ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ λειτούργησε στον Δήμο Παιανίας Αττικής σε σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού εξασφαλίζοντας την άμεση επαφή των παιδιών με την φύση και τη γη.

ΤΟ 2020… ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 με την απόφαση και συνδρομή του Υπουργείου Υγείας μέσω των θεσμικών επιτελικών οργάνων του, ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ διέτρεξε το στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επαναλειτουργία του, ως πρότυπο Κέντρο Ημέρας ολοήμερης λειτουργίας για την διεπιστημονική θεραπεία παιδιών με διάχυτες  αναπτυξιακές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και πρώιμες παιδικές ψυχικές διαταραχές.  Για την εξέλιξη και την εκκίνηση των διαδικασιών επαναλειτουργίας τα μέλη της Διοίκησης εκφράζουν  τις βαθιές ευχαριστίες.

Το Κέντρο Ημέρας ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ λειτούργησε στον Δήμο Παιανίας Αττικής σε σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού εξασφαλίζοντας την άμεση επαφή των παιδιών με την φύση και τη γη. Στον ίδιο χώρο επαναλειτουργεί μετά την περάτωση των εργασιών συντήρησης του κτιρίου και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας. Το Κέντρο Ημέρας έρχεται να καλύψει μία σοβαρή έλλειψη στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και ένα σημαντικό κενό των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και εφήβων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στον 2ο Τομέα Ψυχικής  Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αττικής.

Σας είχαμε διαβεβαιώσει τον Σεπτέμβριο 2020 πως θα υπηρετούσαμε το στόχο   με αφοσίωση, συνέπεια και κόπο  ώστε σταδιακά και οργανωμένα να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να επαναλειτουργήσει αρχικά η Μονάδα – Κέντρο Ημέρας ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ.

Οι εξελίξεις από τον κορωνοϊό στην χώρα μας από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 κι έπειτα είχαν προκαλέσει ανατροπές και πολλές αναστολές διοικητικών ενεργειών και διακοπή πολλών άλλων διαδικασιών στο πλαίσιο των μέχρι πρόσφατα περιοριστικών μέτρων προστασίας και απαγορεύσεων. Ωστόσο, στην πολύ δύσκολη συγκυρία της πανδημίας στη χώρα μας η οποία και σε αυτή τη χρονική φάση παραμένει σε εξέλιξη με δραστική αύξηση κρουσμάτων, αξιοποιήσαμε κάθε επιτρεπτή δυνατότητα και ο φορέας κατέβαλε κάθε προσπάθεια και δεν ανεκόπησαν  οι διαδικασίες και διασφάλισε  τις προϋποθέσεις για την οργάνωση της επανεκκίνησης του Κέντρου Ημέρας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» και από τον Οκτώβριο του 2020  άρχισε να υποδέχεται τα πρώτα μικρά παιδιά. Στην εκκίνηση υπήρχε μια μικρή σε αριθμό ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το δύσκολο εγχείρημα και λειτουργώντας οργανωμένα και αποτελεσματικά στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και έχοντας την πλήρη στήριξη της Διοίκησης, παρείχε πλήρες πρόγραμμα υπηρεσιών στους λίγους ανήλικους ωφελούμενους.

Η άδεια  λειτουργίας ενεργοποιήθηκε μετά από πολλά χρόνια αναστολής και το Κ.Η ξεκίνησε πάλι να  παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης και πρώιμης πρόληψης και εκτεταμένη υποστήριξη για τις οικογένειές τους.

ΤΟ 2021… ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Το 2021, ο Φορέας το Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας «Το Περιβολάκι», έχει την ικανοποίηση της ευόδωσης του σκοπού και με την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ» το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος είναι ένας οργανισμός γεμάτος ζωντάνια από τις παιδικές φωνές, από τις πολυποίκιλες θεραπευτικές δραστηριότητες και από μια διευρυμένη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα που έχει όραμα.
Το Κ.Η. ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ εντάσσεται στα ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ και ειδικότερα στα Κέντρα Ημέρας για άτομα ανήλικα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, υπηρετώντας τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής. Ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα διέπεται από την δημιουργία της από τις διατάξεις των άρθρων του θεμελιώδους νόμου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, του ν.2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» και το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και η συνολική εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Υγείας.

Σήμερα συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του πορεία και εξέλιξη, ως πρότυπο ολοήμερο κέντρο ημέρας ψυχοδυναμικής προσέγγισης για το ΠΑΙΔΙ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θεραπείας, αξιολόγησης, εξατομικευμένης πρώιμης πρόληψης, σχολικής και κοινοτικής ένταξης, για την διεπιστημονική θεραπεία παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και πρώιμες παιδικές ψυχικές διαταραχές, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για τους γονείς και τις οικογένειες τους.
Οι αξίες που υπηρετεί η στάση μας και που διαπερνά τη δόμηση των θεραπευτικών προγραμμάτων και των συνολικών δραστηριοτήτων είναι η αναγνώριση της μοναδικότητας κάθε παιδικής προσωπικότητας, ο σεβασμός σε αυτήν και το δικαίωμα που έχουν όλοι οι ωφελούμενοι ανήλικοι σε εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους προσέγγιση. Μέριμνα αποτελεί να υποστηριχθεί ολιστικά το παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος καθώς και η οικογένειά του. Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση με οργανωμένη μεθοδολογία ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων και συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποτελεί επένδυση για το μέλλον του και την οικογένειά του. Σύμμαχος στα προγράμματά μας και ιδανικός χώρος για τα παιδιά είναι το φυσικό περιβάλλον του Κ.Η, έκτασης 1500 τ.μ. Η καθημερινότητα αν και είναι δύσκολη στη συγκυρία της πανδημίας αν και υπάρχουν ακόμα προβλήματα, εμείς με διάθεση, επαγγελματική συνέπεια και με κίνητρο τα μικρά παιδιά μας που μας έχουν ανάγκη προχωρήσαμε αποτελεσματικά και έτσι θα συνεχίσουμε.

background
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ