Με αφορμή την ημέρα αυτή ας σταθούμε στις αξίες που οφείλει να υπηρετεί η στάση όλων μας και που πρέπει να διαπερνά τη κοινωνία των πολιτών και όλα τα πλαίσια υποστήριξης. Αναγνώριση της μοναδικότητας κάθε παιδικής προσωπικότητας, ο σεβασμός σε αυτήν και το δικαίωμα που έχουν όλοι οι ωφελούμενοι ανήλικοι σε εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους προσέγγιση. Η «ασθένεια» ας μην επιτρέψουμε να αφανίζει το άτομο. Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με τους δικούς τους κώδικες μας καλούν να γνωρίσουμε τον κόσμο τους… αρκεί να θέλουμε αυτόν τον «κόσμο» να τον παρατηρήσουμε, να αφουγκραστούμε τις ομιλούσες σιωπές του, να κατανοήσουμε την ηχηρή λαλιά του, να θαυμάσουμε τη δημιουργικότητά του. Ας προσπαθήσουμε να μας εμπιστευτούν τα παιδιά για να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να απαλύνουν τις στερεοτυπίες τους και με ευγένεια ας συμπορευόμαστε με τις οικογένειές τους.