Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2023 για τη κάλυψη θέσεων εργασίας στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στην Κοινότητα Δάφνη του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Βόρεια Εύβοια.
του σωματείου με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» 

Αποκλειστικός δωρητής   ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ   (ΙΣΝ)

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στην Βόρεια Εύβοια, ως εξής:

  • Κωδικός 01, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ, 1 θέση – Πλήρους απασχόλησης/ή με σύμβαση έργου
  • Κωδικός 02, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 θέση – Πλήρους απασχόλησης
  • Κωδικός 04, ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1 θέση – Πλήρους απασχόλησης

και σύμφωνα με την από 31/3/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, η με αριθμό 1/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται άγονη, λόγω μη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.
Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Βόρεια Εύβοια για 24μήνες» με έδρα την Δάφνη του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου- Αγίας Άννας (ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ), από το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» με αποκλειστική χρηματοδότηση μέσω δωρεάς από το  ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους.

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος
Κυριακούλα Πνευματικάτου