Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 01/2021 για πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση του κλιμακίου στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το από 10/12/2021 πρακτικό της Έκτακτης Συνεδρίασης έτους 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» και με βάση το από 10/12/2021 Πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα τα οριστικά αποτελέσματα.

Για ενημέρωσή σας κατεβάστε το PDF απο το επόμενo Link:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ