Το κινητό κλιμάκιο του  Ελληνικού Κέντρου για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»  και  η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας «Αργώ»,  στο πλαίσιο παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Β. Εύβοια, υλοποιούν  κατάλληλα ψυχό-εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, στα παιδιά  και στις οικογένειας. Προσκαλούμε  τις σχολικές μονάδες των δήμων της Βόρειας Εύβοιας, να δηλώσουν συμμετοχή.

Αναλυτικά, οι ψυχο-εκπαιδευτικές δράσεις  του κινητού κλιμακίου «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» στοχεύουν:
– στην κάλυψη των νέων αναγκών  του παιδιού, που προκύπτουν μετά από ένα καταστροφικό γεγονός όπως είναι η πυρκαγιά,
– στην ενίσχυση των γονέων και κηδεμόνων ώστε να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να ρυθμίσουν όσα προέκυψαν από την πυρκαγιά.

 Δράσεις για παιδιά:

Οι δράσεις για τα παιδιά υλοποιούνται από τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό,   μέσα από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο βιωματικό εργαστήριο που έχει ως βασικά εργαλεία την τέχνη, την κίνηση και το συλλογικό παιχνίδι. Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η έκφραση των συναισθημάτων ,  η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και η ενδυνάμωση του αισθήματος της ασφάλειας, δηλαδή η προαγωγή των νέων αναγκών που προκύπτουν μετά από ένα καταστροφικό γεγονός όπως η πυρκαγιά.

Δράσεις για γονείς – κηδεμόνες:

Οι αντιδράσεις των παιδιών, που έχουν εκτεθεί σε ένα καταστροφικό γεγονός, ποικίλλουν και συχνά δυσκολεύουν τους γονείς στη διαχείρισή τους. Στις συναντήσεις με τους γονείς, με την υποστήριξη του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού,   γίνεται η αναγνώριση των τραυματικών αντιδράσεων των παιδιών, καθώς και συζήτηση, με στόχο την αναζήτηση υγειών και αποτελεσματικών τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, δίνονται οδηγίες για την διαχείριση των νέων αναγκών, που έχουν αναδυθεί από το καταστροφικό γεγονός, αλλά και την ενίσχυση των ίδιων των γονέων, ως προς την διαχείριση της νέας αυτής συνθήκης.

Επικοινωνία: Τηλ. 6984606529, email: intake.klimakio@toperivolaki.gr