Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού στο σωματείο με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ –
«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» / Κ. Η. Περιβολάκι ΙΙΙ

Έχοντας υπόψη:
– Την αριθ. Γ3β/Γ.Π.55526/11-11-2021 Υ.Α «Έγκριση απο άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια».

– Τον συντονισμό της δράσης απο την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας <ΑΡΓΩ>: Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Βόρεια Εύβοια και το συντονισμό έξι (6) φορέων που παρεμβαίνουν με κινητές Μονάδες και δύο (2) φορέων σταθερά κλιμάκια που θα αναπτύξουν με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σε συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να στελεχωθούν οι διεπηστιμονικές ομάδες οι οποίες θα παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο γενικό πληθυσμό στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

– Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»

Για αναλυτική ενημέρωσή σας κατεβάστε το PDF απο το επόμενo Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

Για την αίτησή σας κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο Word απο το επόμενo Link:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ