Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού στο σωματείο με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ –
«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ» / Κ. Η. Περιβολάκι ΙΙΙ

Έχοντας υπόψη:
– Την αριθ. Γ3β/Γ.Π.55526/11-11-2021 Υ.Α «Έγκριση απο άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια».

– Την αριθ. Γ3β/Γ.Π. 59206/19-10-2022 Υ.Α. «Έγκριση απο άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια» για την συνέχιση της ανωτέρω δράσης και ενταξη της Πράξης για χρηματοδότηση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 72527 Εξ 2022/26-5-2022 απόφασης ένταξης (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165759)

– Τον συντονισμό της δράσης απο την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας <ΑΡΓΩ>.

– Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.52796, ΦΕΚ 3959/Β/ 27-8-2021 «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19»

Για αναλυτική ενημέρωσή σας κατεβάστε το PDF απο το επόμενo Link:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αίτησή σας κατεβάστε και συμπληρώστε το παρακάτω αρχείο Word απο το επόμενo Link:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Εντυπο ένστασης πρόσκλησης ενδιαφέροντος 01/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ


Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022 πρόσκλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2022


Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022 πρόσκλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1/2022